šiaip

šiaip
3 šiaĩp conj. priešingu atveju, antraip, kitaip: Skubykis, šiaĩp pavėluosi K. Aš tą langą turiu uždaryt, šiaĩp musių labai daug prilįs Vlkš. Prašyk, o šiaĩp negausi NmŽ. Reikia apie ką kita galvoti, o šiaip išeisiu ir aš iš proto I.Simon. Matyt, nusipelnė žmogus. Šiaip seniūnas neleistų kiekvieną bėdžių Klemensu vadinti K.Saj. Skubina bobulė su pusryčiais; šiaip bjaurybės kiaulės, parbėgusios iš lauko, duris išgriaus V.Kėv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • šiaip — 1 šiaĩp adv. K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Sut, N šiuo būdu, šitaip: Taip, šitaip, šiaip reikėjo padaryti J.Jabl. Šiaĩp galvodamas apsiriksi DŽ. Katinai su katėms surokavo šiaĩp padaryti PP44. ║ vienokiu būdu, vienaip (su atliepiamaisiais žodžiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaip — 2 šiaĩp prt. 1. NdŽ pažymint ko nors papastumą, neišsiskyrimą: Morkainį liuob kepti šiaĩp dienoms, ne šventėms Vkš. Paliečiu ir vieną kitą šiaip kalbos dalyką J.Jabl. Marijonas jam buvo tik šiaip pažįstamas J.Dov. Vestuvėms pirkdavo kamašus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaip jau — 2 šiaĩp jau prt. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, šiaip jaũ KŽ; M žr. 2 šiaip: 1. Buvo ir šiaip (šiaip jau) žmonių J.Jabl. Daug kunegų ir šiaip jau žmonių išmušė M.Valanč. Jam buvo miela, kad jį, šiaip jau svetimą čia žmogų, tie kaimiečiai, vakarykščiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaip taip — šiaĩp taĩp adv. Š; LL251, šiaĩp teĩp 1. pakenčiamai: Padirba šiaip taip, ir tenkinkis J.Jabl. Dieną dar šiaip taip, o vakare ir visai apdujo J.Paukš. Kuri su juo užsidėjo, dar šiaip taip, bet kuri nuo jo kratėsi arba už lindimą palojojo, tuoj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaip jau — 1 šiaĩp jau adv. KŽ, šiaip jaũ KŽ žr. 1 šiaip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaip — šiai̇̃p prv. Ji̇̀s di̇̀rba daũg, bèt šiai̇̃p vi̇̀skas puikù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiaip jau — šiai̇̃p jau prv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taip — 1 taĩp adv. K, Š, KŽ, FrnW; H, R, MŽ, Sut, L, K.Būg 1. tuo būdu (apibendrinant pasakyto ar iš konteksto suvokiamo veiksmo atlikimo būdą): Taĩp bet kas gali padaryti DŽ. Šis uždavinys sprendžiamas ne taĩp DŽ. Taip daryk Rtr. Išsitraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teip — 1 teĩp adv. Rtr, NdŽ, KŽ; SD1179, SD4,188,367, Sut, I. žr. 1 taip: 1. Prn, Lnk, Kp Teip yra naujadaras, padarytas pagal pavyzdžio iš šiaip K.Būg. Ausdavo drobeles plonas, rankšluosčius, skotertėles – teĩp i visą kraitį sudėdavo Čk. Pradėjo teip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vargas — var̃gas sm. (4) KII71, K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, (2) NdŽ, Ms, Lkv; Q283, SD387, H, R, R381, MŽ, D.Pošk, Sut, I, N, LsB176, ŠT50,282 1. SD156, SD372, LL295, ŠT137 tai, kas reikalauja daug pastangų, sunkumas, keblumas, triūsas: Var̃gas, kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”